میز مدیریتی کلاسیک DSC-260

میز مدیریتی کلاسیک DSC-260 ، نمونه ای با طراحی خاص و متفاوت در مجموعه داژو می باشد.

چند نمونه از ویژگی های میز مدیریتی کلاسیک DSC-260 :

  • میز به صورت نیم گرد طراحی شده است.
  • پانل میز کوتاه و باز است.
  • در رنگ های مختلف با روکش چوب و چرم قابل ارائه است.
میز مدیریتی کلاسیک

مبلمان اداری خاص | مبلمان اداری کلاسیک | میز اداری کلاسیک

بازه زمانی تحویل

برای تحویل محول مورد نظر شما می توانید یک بازه 20 الی 35 روزه کاری را در نظر بگیرید. این بازه زمانی با تغییر در متریال و رنگ و ابعاد متغییر است.

دریافت افر های فروش کد DSC-260