میز مدیریتی کلاسیک

میز مدیریت کلاسیک XV-M8 ، نمونه خاص با طراحی کلاسیک است.

برخی مشخصات میز مدیریت کلاسیک XV-M8 :

  • در ابعاد متفاوت قابل ارائه است.
  • مناسب برای میز منشی نیز هست.
  • دارای پایه های سم آهویی است.

دریافت آفر های فروش کد xv-m8