میز مدیریتی مدرن MD_01

میز مدیریتی مدرن MD_01 ، نمونه ای خاص با متریال ترکیبی است.

مشخصات میز مدیریتی مدرن MD-01

  • در طراحی میز از خطوط ساده و به دور از شلوغی استفاده شده است.
  • در نمونه از سبک های آن از اشکال هندسی استفاده می شود.
  • طبق اصول ارگونومی هستند ، که باعث بهره وری و راندمان کاری می شود.
مدت زمان تحویل محصول

شما می توانید این محصولات را در بازه زمانی 20 الی 25 روز کاری با شرایط استاندارد ساخت تهیه نمایید.

دریافت آفر های فروش کد md-01