میز مدیریتی مدرن MD-03

میز مدیریتی مدرن MD_03 ، مناسب برای دفاتر کاری با زمینه شغلی امروزی است.

چند نمونه از مشخصات میز مدیریتی مدرن MD_03

  • مناسب برای چیدمان در دکوراسیون اداری مدرن است.
  • متریال های مختلفی برای ساخت این محصولات استفاده شده است.
  • برای ساخت این میز از ابعاد مختلفی با توحه به متراژ دفتر شما در نظر گرفته می شود.
بازه زمانی تحویل

شما می توانید این محصول را با توجه به ساختار اصلی آن در بازه زمانی 20 الی 25 روز کاری تحویل بگیرید.

دریافت آفر های فروش کد MD-03