میز مدیریتی مدرن md-09

میز مدیریتی مدرن MD_09 ، در واحد آبجکت سازی مرکز تخصصی داژو ساخنه شده.

مشخصات کلی میز مدیریتی مدرن MD_09

  • این محصول را می توانید در بازه 20 الی 25 روز تحویل بگیرید.
  • پایه محصولات از فلز است ، که می تواند از چوب نیز باشد.
  • مناس برای دفتر کار رئیس و مدیر یک مجموعه است.
توجه

این محصول را می توانید در محیط هایی با دکوراسیون اداری مدرن چیدمان کنید.

دریافت آفر های فروش کد MD-09