نیم ست کوئین CS-9606

نیم ست کوئین CS-9606 ، طراحی شده در واحد آبجت سازی داژو است.

نیم ست کوئین CS-9606 و مشخصات آن :

  • این محصول باید در محیط با طراحی کلاسیک چیدمان شود.
  • در نمونه های تک ، دو و یا سه نفره تولید می شود.
  • طراحی محصول خاص و جنس بدنه آن از چوب است.
تحویل محصول

برای تحویل این محصول شما می توانید بازه 20 الی 25 روز کاری را در نظر داشته باشید.

دریافت آفر های فروش کد CS-9606